Forfatterarkiv: Marc Melgaard

Borgermøde om samkørsel – 26-11-2018

Røjlehalvøens Lokaludvalg

indbyder til BORGERMØDE

Borgere fra Røjlehalvøen incl. Strib og andre interesserede er velkomne.

Mandag d. 26. november 2018 kl. 19:00 – ca. 20:00
Røjleskov Kulturhus, Røjleskovvej 37, 5500 Middelfart

Vedr. projektet ”Kør Med” (Transport i lokalområderne)

Det skal være lettere at bo udenfor byen. Der kan være et behov for fleksibel transport, som alternativ til faste busruter, Flextrafik og tog, herunder samtransport, delebil og ”lokal GoMore”.

Hvilke muligheder er der i dag?

Hvad efterspørges og foreslås af borgerne?

Hvilke foreløbige løsninger har vi?

”COnnecting Remote Areas with digital infrastructure and services” Projektet er finansieret af den Europæiske Union, Den Europæiske Udviklingsfond og North Sea Region programmet.

Fra Middelfart Kommune deltager:
Vibeke Nørby, Morten Westergaard og Formand for Teknisk Udvalg Regitze Tilma.

Lokaludvalget byder på kaffe og kage.

Der vil desuden være et kortere indlæg fra Lokaludvalget med nyt fra området.

Tilmelding (så vi ved hvor mange vi skal dække op til):
http://bit.ly/borgermøde26112018  eller Marc Melgaard på 40899969 (gerne SMS)

Trafiksikkerhed 2018

Trafiksikkerhedsplan.

Middelfart Kommune er i gang med at udvikle en trafiksikkerhedsplan, og samler input fra lokaludvalgene.

Vi har selv identificeret ”problemområder” jf. kortet og modtager gerne yderligere input.

Kortet: Røjlehalvøen, Trafiksikkerhed 2018

Såfremt man har input:

  • Beskriv stedet (adresse)
  • Kort problemstilling (f.eks. dårlige oversigtsforhold)
  • løsningsforslag.
  • Send mail til marc@melgaard.info

 

Deadline er 20. oktober.

 

Røjlehalvøens Lokaludvalg.